LOGO

Uskoro u novom ruhu

EU vidljivost

Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Unaprjeđenje i digitalizacija poslovnih procesa

PROJEKT U PROVEDBI – MAR-PAK COMMECE D.O.O.

NAZIV PROJEKT
Unaprjeđenje i digitalizacija poslovnih procesa

OPIS PROJEKTA
Uslijed kontinuiranih promjena na dinamičnom i iznimno konkurentnom tržištu na kojem djeluje tvrtka MAR PAK ovim projektom se pristupa modernizaciji i optimizaciji poslovnih procesa web i grafičkog dizajna, ispisa i upravljanja poduzećem kako bi se postigla veća učinkovitost u poslovanju, kreirale nove konkurentske prednosti, unaprijedila usluga i povećao prihod od prodaje

CILJ PROJEKTA
Najveći problem koji se želi riješiti ovim projektom su neadekvatni i zastarjeli procesi rada, bilo da se radi o zastarjelosti softvera ili hardvera. Zbog zastarjele opreme proces proizvodnje se značajno poskupljuje, stvaraju se veliki troškovi sirovina i materijala a zbog sporosti cijelog procesa često dolazi do odbijanja klijenata. Iz navedenog je razvidno kako postoji velika potražnja a kako je poduzeće zbog zastarjela opreme ne može zadovoljiti. Ovim projektom će se povećati produktivnost cijelog poslovanja. U poslovni proces unijet će se nove informacijske i komunikacijske tehnologije koje će cijelo poslovanje podignuti na novu razinu. Formirat će se i učinkovitija organizacija rada, poboljšati interakcija s klijentima i dobavljačima te poboljšati tržišni položaj poduzeća.

Više detalja o samom pozivu možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.040.250,00 kn

BESPOVRATNA SREDSTVA
449.930,00 kn

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA
15.07.2020 - 15.04.2021

KONTAKT
info@mpprint.hr | Ana Jukić, direktorica

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost MAR - PAK COMMERCE d.o.o.“

LOGO

MAR-PAK COMMERCE D.O.O.
Starčevićeva 28,21312 Podstrana
OIB - 09922587691
IBAN - HR8924810001120021324
Sve informacije na
info@mpprint.hr